, , , , , , > > >

 
23.09.2008, 17:48   #1
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka
Smile )... )...

)?
)...108 ̨, ( ),

( )(" ")( ),

()

,,

(),

,

, ( )

( )()

,

,-, ( )

,( )

()

()

()(),

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

(" ", )

( )()

()


108
Kiryshe4ka  
24.09.2008, 02:57   #2
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka
Smile


( -
)
, ,
, , , ,

() ( ) - ( ). - , . , . , . ϒ. . ( ) . . .. - . .


, ( ) .
1. - .
2. - .
3. - .
4. - .
5. - .
6. - , .
7. - .
8. - .
9. - ( ) .
10. - , .
11. - , , .
12. - , , , .
13. - .(-)

1., -- (--), , .
2., , (), ( ), (), () . . .
3.. . ( ) . .
4.(). , . , ( ). .
5.. (). , . .
6.. (). . . , .
7.. . . . . .
8.. . .
9.. . . - , .
10.. - , . ( ). .
11.. ( ). , , . .
12., . . . . . .
13.. . .
14., . , , .
15.

, , , (), , ( ) , ( ) ( , - ).

( )

OM ̻
, .
OM ̻
, .
OM ̻
, .
OM ̻
, .
OM ̻
, .
OM ̻
, .1.( ) ! , , , !
2., ( ). , ! , !
3., ! , ! , ! , !
4., ! , ! , ( )!
5., ! , ! , () !
6., , . !
7., . , .
8., , .
9., ( ), . , , , .
10., , , , .
11., ( ), ( ), , !
12., , , ! , , !
13., , ! , , ! , , ! , .
14., , ! , , ! , , ! , , !
15., ! (), . , , . , , ()!
16., , ! ! .
17., , ! , , ! () , , , , .!
18., ! , ..! (), ! () !
19.! () ! () . , .
20.(, ), -, . , ! , -.
21.( ), . -, -. ( ) . ( ), -.
22.(), . ( ), . , , , !
23.: ( ), . . , .
24.() . , , .. . . .
25., , , , . , , .
26., ..
Kiryshe4ka  
24.09.2008, 02:58   #3
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka
Smile
[2.]
[2.]
- -


, , - ,
, ,
( , )
- ,
,
,
, .


()
( , ) , ,
-
- ( , ) , ,
( , ) ,

.


,
,
,
,
-
- -

[4.]
[2.]
[5.]
,
. . .

- , - , -
.

- - ,
- , .
Kiryshe4ka  
26.09.2008, 16:16   #4
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka
Smile

;
, , ,
./1/


/2/

, ,, ,,
,, ,/2/


/3/

,, ,
, , ,/3/


/4/

,,, ,
, ,,/4/


/5/

,, ,,
, , , ,/5/


/6/

, ,, ,
, ,
./6/


/7/

, ,,,
,,(), ./7/


/8/

(), ,,,
, ,,
./8/

-
/9/

, ,,(),
,, ,, ./9/


/10/

,,,, ,
, , ./10/


/11/

, , ,
,, ./12/


/12/

, ,
, ./12/


/13/

,, ,
, ./13/


/14/

, ,, ,
, , ./14/


/15/

, ,
,,,, ./15/


/16/

(?), -
, , ,,,
./16/


/17/

,,, ;, -
( ) , ./17/

, -
, !/18/

-
, , ,
. , , -
, , , , ,-
-
. ,
./19-21/


" ".
__________________
)...
Kiryshe4ka  
26.09.2008, 16:17   #5
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka
Smile.


OM durgaayai namaH | !

daaridryashamanyai namaH | !

duritaghnyai namaH | !

lakShmyai namaH | !

lajjaayai namaH | !

mahaavidyaayai namaH | -

shraddhaayai namaH | !

puShTyai namaH | !

swadhaayai namaH | -

dhruvaayai namaH | !

mahaaraatryai namaH | !

mahaamaayaayai namaH | !

medhaayai namaH | !

maatre namaH | !

saraswatyai namaH | !

shivaayai namaH | !

shashidharaayai namaH | !

shaantaayai namaH | !

shaambhavyai namaH | !

bhuutidaayinyai namaH | !

taamasyai namaH | !

niyataayai namaH | !

naaryai namaH | !

kaalyai namaH | !

naaraayaNyai namaH | !

kalaayai namaH | !

braahmyai namaH | !

viiNaadharaayai namaH | !

vaaNyai namaH | !

shaaradaayai namaH | !

haMsavaahinyai namaH | !

trishuulinyai namaH | !

trinetraayai namaH | !

iishaanaayai namaH | !

trayyai namaH | - !

trayatamaayai namaH | !

shubhaayai namaH | !

sha~Nkhinyai namaH | !

chakriNyai namaH | !

ghoraayai namaH | - !

karaalyai namaH | !

maalinyai namaH | !

matyai namaH | !

maaheshwaryai namaH | !

maheShwaasaayai namaH | !

mahiShaghnyai namaH | !

madhuvrataayai namaH | !

mayuuravaahinyai namaH | !

niilaayai namaH | - !

bhaaratyai namaH | !

bhaaswaraambaraayai namaH | !

piitaambaradharaayai namaH | !

piitaayai namaH | - !

kaumaaryai namaH | !

piivarastanyai namaH | !

rajanyai namaH | !

raadhinyai namaH | !

raktaayai namaH | - !

gadinyai namaH | !

ghaNTinyai namaH | !

prabhaayai namaH | !

shumbhaghnyai namaH | !

subhagaayai namaH | !

subhruve namaH | !

nishumbhapraaNahaariNyai namaH | !

kaamaakShyai namaH | !

kaamukaayai namaH | - !

kanyaayai namaH | !

raktabiijanipaatinyai namaH | !

sahasravadanaayai namaH | !

sandhyaayai namaH | !

saakShiNyai namaH | !

shaa~Nkaryai namaH | () !

dyutaye namaH | !

bhaargavyai namaH | !

vaaruNyai namaH | !

vidyaayai namaH | !

dharaayai namaH | !

dharaasuraarchitaayai namaH | !

gaayatryai namaH | !

gaayakyai namaH | - !

ga~Ngaayai namaH | !

durgaayai namaH | !

giitaghanasvanaayai namaH | !

Chandomayaayai namaH | !

mahyai namaH | () !

Chaayaayai namaH | !

chaarvaa~Ngyai namaH | !

chandanapriyaayai namaH | ! !

jananyai namaH | !

jaahnavyai namaH | !

jaataayai namaH | !

shaan~Nkaryai namaH | !

hataraakShasyai namaH | !

vallaryai namaH | !

vallabhaayai namaH | !

vallyai namaH | !

vallyala~NkR^itamadhyamaayai namaH |

hariitakyai namaH | !

hayaaruuDhaayai namaH | !

bhuutyai namaH |

hariharapriyaayai namaH | - !

vajrahastaayai namaH | !

varaarohaayai namaH | !

sarvasiddhyai namaH | !

varapradaayai namaH | !

shrii durgaadevyai namaH .. OM .. !
__________________
)...
Kiryshe4ka  
28.09.2008, 02:11   #6
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka

), )!
__________________
)...
Kiryshe4ka  
20.10.2008, 23:09   #7
 
 
: 24.09.2008
: 31
:
:
: 255
: 18
   ICQ 398181672

:
Kiryshe4ka
, )... =) , , , , .. ...
Taf, )... )... "" 108 )...
108 !
  
21.10.2008, 02:32   #8
Taf
Administrator
 
 Taf
 
: 13.09.2008
: 36
:
:
: 1,856
: 34
Taf
  Taf  ICQ 405508061
   vkontakte.ru

:
Taf, )... )... "" 108 )...
?
Taf  
21.10.2008, 03:46   #9
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka

, )...
__________________
)...
Kiryshe4ka  
21.10.2008, 18:20   #10
 
 
: 24.09.2008
: 31
:
:
: 255
: 18
   ICQ 398181672

Kiryshe4ka . !
  
21.10.2008, 22:02   #11
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka

, )... ), )... , , -, , )...
__________________
)...
Kiryshe4ka  
22.10.2008, 04:00   #12
 
 
: 24.09.2008
: 31
:
:
: 255
: 18
   ICQ 398181672
Thumbs up !!!

!
- -

, , ,

,- 3 108 ()

, 11 ( , - )

---

" ", , .

-----

, ,

( 36 108 )

3 108 ()

, . , , .

,, ,
  
22.10.2008, 18:00   #13
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka

?!! , , ( ), )... , !
, , )... )...
__________________
)...

Kiryshe4ka; 22.10.2008 18:01.
Kiryshe4ka  
22.10.2008, 23:32   #14
 
 
: 24.09.2008
: 31
:
:
: 255
: 18
   ICQ 398181672

?
  
23.10.2008, 22:05   #15
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka

"" !
__________________
)...
Kiryshe4ka  
03.11.2008, 14:45   #16
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka
108


Om Shivaya Namaha
.

Om Mahesvaraya Namaha
.

Om Shambhave Namaha
.

Om Pinakine Namaha
.

Om Shashishekharaya Namaha
.

Om Vamadevaya Namaha
.

Om Virupakshaya Namaha
.

Om Kapardine Namaha
.

Om Nilalohitaya Namaha
. Ҹ

Om Shankaraya Namaha
.

Om Shulapanaye Namaha
.

Om Khatvangine Namaha
.

Om Vishnuballabhaya Namaha
.

Om Shipivishtaya Namaha
.

Om Ambikananthaya Namaha
.

Om Shrikanthaya Namaha
.

Om Bhaktavatsalaya Namaha
.

Om Bhavaya Namaha
.

Om Sharvaya Namaha
.

Om Trilokeshaya Namaha
.

Om Shitikanthaya Namaha
.

Om Shivapriyaya Namaha
.

Om Ugraya Namaha
.

Om Kapaline Namaha
.

Om Kamaraye Namaha
.

Om Andhakasurasudanaya Namaha
. ()

Om Gangadharaya Namaha
.

Om Lalatakshaya Namaha
.

Om Kalakalaya Namaha
.

Om Kripanidhaye Namaha
.

Om Bhimaya Namaha
.

Om Parashuhastaya Namaha
.

Om Mrigapanaye Namaha
.

Om Jatadharaya Namaha
.

Om Kailashavasine Namaha
.

Om Kavacine Namaha
.

Om Kathoraya Namaha
.

Om Tripurantakaya Namaha
.

Om Vrishankaya Namaha
.

Om Vrishabharudhaya Namaha
.

Om Bhashmoddhulitavigrahaya Namaha
.

Om Samapriyaya Namaha
. ()

Om Svaramayaya Namaha
.

Om Trayimurtaye Namaha
.

Om Anishvaraya Namaha
.

Om Sarvajnaya Namaha
.

Om Paramatmane Namaha
.

Om Somasuryagnilochanaya Namaha
. , ,

Om Havise Namaha
.

Om Yajnamayaya Namaha
.

Om Somaya Namaha
.

Om Panchavaktraya Namaha
.

Om Sadashivaya Namaha
.

Om Vishveshvaraya Namaha
.

Om Virabhadraya Namaha
.

Om Gananathaya Namaha
.

Om Prajapataye Namaha
.

Om Hiranyaretase Namaha
.

Om Durdharshaya Namaha
.

Om Gireeshaya Namaha
.

Om Girisaya Namaha
.

Om Anaghaya Namaha
.

Om Bhujangabhushanaya Namaha
.

Om Bhargaya Namaha
.

Om Giridhanvane Namaha
.

Om Giripriyaya Namaha
.

Om Krttivasase Namaha
.

Om Purarataye Namaha
.

Om Bhagavate Namaha
.

Om Pramathadhipaya Namaha
.

Om Mrityunjayaya Namaha
.

Om Sukshmatanave Namaha
.

Om Jagadvyapine Namaha
. ()

Om Jagadgurave Namaha
.

Om Vyomakeshaya Namaha
. ,

Om Mahasenajanakaya Namaha
. ()

Om Caruvikramaya Namaha
.

Om Rudraya Namaha
. ()

Om Bhutapataye Namaha
.

Om Sthanave Namaha
.

Om Ahirbudhnyaya Namaha
.

Om Digamabaraya Namaha
.

Om Ashtamurtaye Namaha
.

Om Anekatmane Namaha
.

Om Satviakaya Namaha
.

Om Shuddhavigrahaya Namaha
.

Om Shashvataya Namaha
.

Om Khandaparashave Namaha
.

Om Ajaya Namaha
.

Om Pashavimocakaya Namaha
.

Om Mridaya Namaha
.

Om Pashupataye Namaha
.

Om Devaya Namaha
.

Om Mahadevaya Namaha
.

Om Avyayaya Namaha
.

Om Haraye Namaha
. ()

Om Pushadantabhide Namaha
.

Om Avyagraya Namaha
.

Om Dakshadhvaraharaya Namaha
.

Om Haraya Namaha
.

Om Bhaganetrabhide Namaha
.

Om Avyaktaya Namaha
.

Om Sahasraksaya Namaha
.

Om Sahasrapade Namaha
.

Om Apavargapradaya Namaha
.

Om Anantaya Namaha
.

Om Tarakaya Namaha
.

Om Paramesvaraya Namaha
.
__________________
)...
Kiryshe4ka  
18.11.2008, 17:49   #17
Kiryshe4ka
 
 Kiryshe4ka
 
: 23.09.2008
: 32
:
:
: 57
: 16
Kiryshe4ka

, !
__________________
)...
Kiryshe4ka  
29.01.2011, 10:29   #18
 
: 29.01.2011
:
:
: 12
: 14

, , , . , , , , , , .
, , . ?
  

« | »

: 1 (: 0 , : 1)
 


.
HTML .
GMT +3, : 10:41.

 Ufolog.ru
2008 . , .   - . -

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. : zCarot